Organisaties

AgroExpertise is aangesloten bij de navolgende organisaties

Het Nederlands Instituut voor Register-experts is een stichting met als doel de bevordering en instandhouding van de deskundigheid en overige kwaliteit van de beroepsuitoefening van experts op het terrein van schadevaststelling, risicobeoordeling en verwante deskundigheden. Zie ook www.nivre.nl

Het Verenigd Register voor Taxateurs is een stichting die zich ten doel stelt door middel van het regelmatig organiseren van workshops en seminars, de vakbekwaamheid, deskundigheid en integriteit van taxateurs te bevorderen en in stand te houden. Zie ook www.taxateurs-vrt.nl

De Nederlandse Vereniging voor Agrarische Experts, is een branchevereniging die op 11 december 1995 werd opgericht. De leden van de vereniging zijn werkzaam in nagenoeg alle geledingen van de agrarische sector. De vereniging stelt eisen van vakbekwaamheid, professionaliteit en onafhankelijkheid aan haar leden.
Zie ook www.nvae.nl
Copyright © 2010 Agro Expertise